sâmbătă, 28 aprilie 2012

Etichetă

Palme reci
mi-ar biciui obrazul,
priviri veninoase
mă săgetează pe la spate
şi tălpi ce asudă ură
mi-ar alunga-n ţărână
speranţele târâtoare.


Minţi ostenite
sub povara sacului furnicii
îmi judecă doar coperta
şi-i caută întinarea,
iar conţinutul...
îl tăvălesc prin mocirla
să-şi protejeze sinele închistat
reducându-mă la un banal clişeu.


Pasiv îmi spăl faţa
cu un zâmbet ignorant,
dar nu mă pot lepăda
de falsa condiţie mizeră
pe care mi-o proiectează alţii
şi-o port tatuată pe frunte
ca pe o sentinţă.

Buchet

O foaie scrisă jumătate
aşteaptă următorul vers,
o carte deschisă, prăfuită
aşteaptă să o termin,
un sentiment înăbuşit
aşteaptă să-l dezlanţui...
şi câte cele mă aşteaptă
în ele să mă risipesc.
Primul ceas al zilei mă află
pe prăpastia sănătăţii mintale
înnodând fragmente de credinţă
cu speranţe resuscitate
şi alte vise în stingere
ca să-mi prind sufletun-n manunchi,
ca pe-un buchet de flori
ce-l ţin în apă sărată
şi-l paşte ofilirea.

Dar cui să-l dăruiesc ???

vineri, 20 aprilie 2012

Curs de coliziune

Mă-nvârt în jurul inexistenţei
pe-un cerc ce-mi interzice
orice trăire tumultoasă.
Ironicul zeu hazard
şi-a pus discipolul timp
să îmi întârzie numărătoarea
până la ciocnirea inevitabilă
cu cometa iubirii,
care-mi va transforma orbita
într-o spirală de migrare
spre o galaxie luminoasă.
Consum energia latentă
în versuri despre numic
să nu potenţez impactul,
care poate să nască dintr-un sărut
o supernovă sentimentală.


Poezie ploaie

Îngânând cerul noros,
Şi tunetele-i înfundate,
Aranjez versul lepros
Înnodând rime încruntate.


Ritmul schiop îl corectez,

În treacătul vântului pasiv,
Când grăunţe copiez
Ce-s prinse pe-al ploii portativ.


Cu pana prind fulgerul,

Din nori ce-s vitregiţi de soare,
Şi-l împletesc cu cântul
A mii de păsări mortuare.


Umbrelă de hârtie,

Deschid invers sub cerul meu,
Pahar de poezie,
Care aşteaptă un curcubeu.

joi, 12 aprilie 2012

Rejet

Am pliat în palmă
toate dimensiunile
să rup apoi câte o bucată din ele
şi să le las sângerânde.
Iadul picura lava încinsă,
Raiul rostogolea mere oprite,
iar celelalte işi pierdeau esenţa
în întunericul mut
scurs de acest plan existenţial.
Am vrut să mă grefez
în acele crude incizii
să pot creşte din ele,
dar timpul a cauterizat iute rănile
transformându-le in găuri negre,
ca să împotmolească în eternitate
toate drumurile către adevăr.
Mi-au rămas bucăţile sfârtecate
din care am facut un colaj fără sens,
să il mototolesc după aceea
ca pe o foaie cu versuri eşuate.
L-am modelat şi l-am transformat apoi
în ghiveci pentru un gând.

luni, 9 aprilie 2012

Viaţă, sau ceva asemănător...

Levitez de-o vreme
deasupra mizeriei lumeşti
dar nu mă pot desprinde suficient
să sorb nectarul vieţii.

Plutesc în derivă
într-un univers vidat
în care soarta crudă m-a pus
în imponderabilitate existenţială.

Mi-e sufletul vlăguit,
s-a stafidit în coaja trupului
de-a lungul acestei lungi perioade
de inaniţie sentimentală.

Timpul e singura forţă,
un fel de gravitaţie orizontală
care mă târăşte continuu
către abisul morţii.

Înaintez anevoie
pe tractul sinuos al destinului
spre clipa în care mă voi naşte
ciupercă nucleară.
vineri, 6 aprilie 2012

Templu bizar

Peste un altar profanat
de dorinţa de a fi altceva
am înalţat o schelă şubredă
din cuvinte uşor casante,
legate cu aţă subţire de trăire.

Pereţii de piatră colţuroasă
ascunsă de-o tencuială de aparenţe
delimitau un lăcaş care zăcea
sub o pictură bolnavă.

Soarele, ca o manifestare temporală
m-a făcut să zdrobesc zidurile
spre răsărit şi spre apus,
să pun în locul lor coloane de gânduri scrise
cu capiteluri epice,
să nască între ele
vitralii de lumină.

Spre miazăzi am dat foc dorinţelor
să ardă lent în foc mocnit,
să înnegrească fresca.

Spre miazănoapte am pus tapet alb
din cea mai insetată hârtie
peste mozaicul de sentimente.

Candelabrul ancestral
ancorat în rădăcina universului
îşi mai aprinde câte o luminiţă
şi-mi scoate cupola din obscuritate,
acolo voi picta tabloul final.

Dar până atunci, jos pe un stativ,
sub praful remodelării spirituale
cartea mea aşteaptă un nou capitol.

duminică, 1 aprilie 2012

Te-am închis...

Te-am închis in pagini scrise,
Cu pana cheie de suflet,
În cuşcă cu alte vise,
Şi cu zbuciumatul cuget.

Eu te-am închis în inimă,

Pumnal rece şi ruginit,
Legat în lanţ de patimă,
Pe care însă l-ai zdrobit.

Apoi sub pleoape te-am închis,

Însă cutremur te-ai făcut,
Să naşti în mine un abis,
Să-l am cu versuri de umplut.

Te-am inchis în a mea carte,

Sub file cu suflet de scrum,
Semn între dorinţi deşarte,
Într-un capitol cu parfum.

Te-am închis în amintire,

Am renunţat a mai spera,
Căci dreptul la fericire
Nu sunt în stare a ţi-l da.

Te-am închis ca pe o floare,

Să nu mai simt al tău parfum,
Aromă de disperare,
Te las acum... îmi văd de drum.

Astenie de primăvară

O mână aspră printre file
înfioară cuvintele scuturate
în brumă subţire de versuri,
a căror efect balsamic
îmi alină palma bătătorită.
Picioarele sătule de umblet
zac înfipte-n duşumea,
iar capul apasă greu pe umeri
ca o sentinţă definitivă
dată de o zi de muncă.
Televizorul propagă zgomot,
simt că îmi ucide gândurile,
iar creionul nu mai găseşte drumul
către izvorul poeziei
pierdut printre grăunţe de sudoare.
Revin printre foile scrise
care se holbează iscoditor
la degetele mele ostenite.
Mă uit şi eu atent la ele,
dar nu găsesc nici o sămânţă
şi nici un scop peren ca să-l plantez
în pământul de sub unghii.

Alchimie spirituală

Am mărunţit gânduri pribege
şi mi-am topit umbrele ruginite,
apoi am adăugat ţărână jilavă de vise
stropită cu lacrimi amare,
să le combin apoi cu durerea
la flacăra molcomă a scrisului.

În zadar...
zămisleam doar o piatră seacă.

Am smuls apoi dintr-o privire
acea scânteie rară
dătătoare de strălucire existenţială
care a stârnit o reacţie în lanţ,
revărsând valuri de aur
peste un suflet atins de stricăciune.

Mi-am poleit tristeţea
c-o pojghiţă de sentiment nobil.

Stagnez fără speranţă
între dragoste şi mizerie,
dar caut metamorfoza de profunzime
să nu ajung un artefact kitsch-os,
alt bibelou gol pe dinăuntru
pe taraba iubirii.

Voi căuta elementul cheie
săpând în alţi ochi.