vineri, 21 septembrie 2012

Trăgând cu ochiul la iubire

un eu abandonat demult
tremura ghemuit
în spatele uşilor ferecate
sub răceala florilor de brumă
până să te privească întâia oară
apoi
s-a transformat în păpuşă woodoo
şi-o vreme la mâna destinului
a fost străpuns de dorinţe
şi ars cu dor


după tortura plicticoasă
hazardul ca un copil răsfăţat
a abandonat iute jucăria stricată
în acelaşi colţ obscur unde a gasit-o


acum zace printre pagini scrise
c-un ac de îndoială rupt în piept
un stilet ascuţit de gândul hain
că nu ai fi putut vreodată să umpli
mai mult decât gaura cheii
din inima mea


dar tu mi-ai deschis sufletul


 

marți, 18 septembrie 2012

Asceză

fiecare pas îmi suna
ca şi suspinul pietrei de sub daltă
când ciopleam pustiul
pe acelaşi cerc de-o viaţă
ca să-mi delimitez temniţa


cerul mi-a sigilat celula
prăbuşindu-şi cupola serii
peste crestătura din stâncă
în care am jetfit orizontul


au mai căzut şapte îngeri
cu săbii crescute-n aripi
ei îmi păzesc izvoarele limpezi
de ochii tulburi care ar vrea
să-mi şteargă peştii de sub tălpi

duminică, 9 septembrie 2012

Insomnie

îmi scald ochii buimaci în noapte
ea curge alene pe sub geamul meu
plină de lumini care înoată letargic
spre apele limpezi ale zorilor

mă bântuie fantoma trecutului
lăsând pe jos urme de amintire
dâre de resturi pline de putregai
ca să le mătur sub preşul uitării

din fumul de la lumânarea calmă
văd cum se încheagă chipul ei
c-o floare de hibiscus la ureche
vis frumos născut în nesomn

 se nasc pe cer dâre de fum şi pene
când îngeri în flăcări cad
tot mai aproape de cetatea mea
păcatul să-mi închidă-n  piatră

parfumul florilor de noapte ascunde
râuri de otravă existenţială
sub ropotul dorinţelor ascunse
oftez perturb concertul nocturn

abandonat ca o moară de vânt
trimit SOS-uri tornadelor din depărtări
căci mă animă doar o briză amăruie
desprinsă dintr-un evantai de tristeţi