sâmbătă, 25 august 2012

Rânduri pentru tăcere


nu pot să mă ascund
sub ţurţuri grei de linişte
acum
în plin anotimp al cuvântului
eu
fiinţă a căutărilor utopice
care îşi cântă zbuciumul


nu-mi pot amuţi gândul
a cărui limbă de sabie
taie noi înţelesuri


cu vorbe alese
voi scrie rânduri şi pagini
până ce viaţa va închide peste mine
coperta morţii
să umplu apoi liniştea de mormânt
căci încă voi mai avea de spus
totul

miercuri, 22 august 2012

Eden în lucru
pe când hoinărea liber
prin cele mai ascunse gradini ale Raiului
sufletul
ostenit de atâta frumos
a stat să îşi tragă răsuflarea
la umbra statuii lui Lucifer
 

cete de îngeri s-au năpustit asupra sa
şi-au încercat să îl stărpească
zdrobindu-l cu mere oprite
 

l-au ridicat dintre poamele care musteau
şi l-au aşezat pe un nor de toamnă
ca să coboare pe apele cerului limpede
până la cea mai de jos parohie
 

un vânt l-a purtat ca pe un fulg
abandonându-l pe o lume stearpă
unde din ţărâna pe care a muscat-o
la locul persecuţiei divine
şi dintr-o sămânţă rămasă sub pleoapa dreaptă
îşi construieşte propriul Eden

joi, 16 august 2012

Moluscă

ecourile cardiace
loveau ţambalul toracic
asemeni unor ciocănele
până ce coastele mi le-au rupt
ca pe nişte corzi subţiri
în ritmul alert de dragoste


apoi jilav de lacrimi
în pas domol de melc
prin nisipuri m-am târât
până am ajuns sub ochii tăi
din care m-ai plouat cu foc
să-mi faci o cochilie de cristal


stau acum în faţa ta
cu inima bătând la vedere
şi sculptând fisuri adânci
te implor neputincios
prin flăcări să mă treci din nou
ori să calci peste mine

sâmbătă, 11 august 2012

Vas fantomă

în vele îmi plânge curcubeul
şi îmi oftează marea cu un vânt calm
purtându-mi departe corabia gândului
pe ape care se încheagă spre cer
către porţi demult închise


comete zburdă ca delfinii
stelele s-au înecat în spuma valurilor
însă lumina farului mă înconjoară
şi mă trece prin furtuni aprige
cu toate ca destinul este la cârmă


catargele şubrede mi se tocesc
pe sub perdelele aspre de nisip
prin care timpul mă trece nemilos
în căutarea mea utopică a clepsidrei
în care secunda primordială se divide


ultimul port mă aşteaptă în ceaţă
să îmi leg vasul de o piatră de mormânt
departe de apele unei lumi tulbure
şi de curgerile veninoase din privirile
celor ce nu văd dincolo de cuvinte